Ungdommen


I år har vi en spesiell satsing på ungdommen fra 14 - 25 år. Kari R. Holt har tatt på seg det nyopprettede vervet som Ungdomsmentor. Oppgaven som ungdomsmentor går ut på å bidra til at ungdomsmiljøet i klubben holder seg godt. Hittil i år har det blitt arrangert to ungdomskvelder (en hos Kari og en hos Katrine) samt en pizza/filmkveld.

Hedrum O-lag håper at dette skal bidra til at vi beholder et godt og aktivt ungdomsmiljø i klubben. For mer informasjon kan Kari R. Holt kontaktes (95 01 20 70)

Under er noen bilder fra aktivitetene tidligere i år.


3 glade jenter på pizzakveldLevert av IdrettenOnline